Over Smelne vocaal

Het koor is in juli 2020 opgericht door een aantal leden van het voormalig Klein Kunst Koor uit Drachten. De naam is ontleend aan de naam van de streek/gemeente (tegenwoordig Smallingerland) die is afgeleid van de historische benaming van het water de Smalle Ee (Smelle Ie).
Het repertoire is veelzijdig. K
lassiek van hedendaagse en soms oudere componisten, maar ook niet klassieke werken worden uitgevoerd. We zingen meerstemmig in
diverse talen zowel met begeleiding als a capella. Voor de keuze van het repertoire werkt de dirigent samen met een muziekcommissie. We streven naar minimaal 2
concerten per jaar. Op het moment bestaat het koor uit 12 leden. We willen doorgroeien naar ruim twintig
leden. Dat is een mooie bezetting voor het soort muziek dat we willen laten horen. We zoeken dus versterking in alle stemgroepen met een nadruk op tenoren en bassen, Heb je belangstelling om mooie meerstemmige muziek te zingen? Kom dan eens langs op een repetitie


Ons koor staat onder leiding van een professionele dirigent Martine des Tombe.
E-mail verzonden