Zaterdag 4 november Concert Requiem van Fauré

 
In september gaan we starten met de repetities van het gelegenheidskoor (Smelne Vocaal aangevuld met gastzangers) dat op 4 november 2023 o.a. het prachtige Requiem van Fauré voor koor en solisten zal gaan uitvoeren. De begeleiding is in handen van organist Gerrie Meijers. Daarnaast staat in ieder geval het bekende Cantique de Jean Racine en Madrigal  van Fauré op het programma.
Gastzangers zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen.
Heb je het requiem van Fauré al eens gezongen of wil je het graag een keer zingen? Wij zoeken ervaren koorzangers die in staat zijn om na 5 intensieve repetities van 5 uur mee te doen met de uitvoering van dit prachtige werk.

Plaats:
De eerste vier repetities vinden plaats in de grote zaal van
Dorpshuis ’t Bynt, Westerbuorren 1, 9212 PK, Boornbergum.
De generale repetitie en het concert zijn in kerk De Oase, Ringweg 3, 9201 GT Drachten.
Repetitiedata:
Zaterdag 9 september   10:00 tot 16:00 uur ‘t Bynt 
meet & greet en eerste repetitie inloop vanaf 9.30
Zaterdag 23 september  10:00 tot 16:00 uur ’t Bynt 
Zaterdag 7 oktober          10:00 tot 16:00 uur ’t Bynt 
Zaterdag 14 oktober        10:00 tot 16:00 uur ’t Bynt 
Zaterdag 28 oktober        10:00 tot 16:00 uur De Oase (generale repetitie)
Zaterdag 4 november      17.00 tot 19.00 voorrepetitie De Oase
                                             20.00 - 22.00 uur (uiterlijk) concert

Deelname: € 90; dit omvat 4 repetities van 4 uur de generale repetitie en het concert.  
Muziek: Wij gebruiken de versie van Edition Peters
Aanmelden: via info@smelnevocaal.nl
Graag bij aanmelding de volgende gegevens vermelden:
-Naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres.
- stemsoort (sopraan, alt, tenor of bas)
- Koorervaring:
- Wat zijn de belangrijkste werken die je hebt gezongen?
Van de projectzangers wordt thuisstudie verwacht zodat ze op de eerste repetitie de noten kennen en de eigen partij kunnen meezingen.

Bank: NL60 RABO 0356 7771 97

E-mail verzonden